Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Atribuţii:

    (1) Funcţia de administrator public este înființată în baza art. 113 din Legea nr. 215/2001, republicată cu completările și modificările ulterioare, în limita numărului maxim de posturi aprobate.

            (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de preşedintele consiliului judeţean, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de consiliul judeţean. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs.

            (3) Administratorul public își desfășoară activitatea în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean.

            (4) Administratorul public este subordonat presedintelui consiliului judetean si are urmatoarele atribuții:

coordonează aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, potrivit delegării de competenţă;

coordonează serviciile publice de interes judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate şi/ sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, potrivit delegării de atribuţii;

propune planuri de acţiune pentru managementul strategiilor Consiliului Judeţean Bihor şi urmăreşte realizarea acestora;

reprezintă instituţia la diferite evenimente, în baza delegării de către Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;

evaluează, revizuește și propune recomandări pentru eficientizarea activității Consiliului Județean Bihor;

promovează relații de colaborare cu parteneri locali, regionali și internaționali;

asigură managementul proiectelor Consiliului Judeţean Bihor cu finanţare din fonduri nerambursabile de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse;

poate exercita, prin delegare, atribuţiile de ordonator principal de credite;

asigură gestionarea și utilizarea eficientă a bunurilor aflate în proprietatea publică și privată a județului;

urmăreşte actele normative nou apărute şi informează preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;

monitorizează gesionarea datoriei publice;

în absenţa Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, administratorului public i se pot  delega atribuţii care cad în sarcina preşedintelui, de către vicepreşedintele care-l înlocuieşte pe preşedinte;

alte atributii relevante postului, incredintate de Președintele Consiliului Judetean Bihor prin act administrativ.


Adminisrator Public

Szabo Jozsef

e-mail: szabo.jozsef@cjbihor.ro


Proiecte în derulare

Instituții subordonate

Educație

Cultură

Asistență socială

Unități sanitare

Alte servicii de interes public

Societăți comerciale și regii autonome

Fundații și asociații